خذمات

مرکز دندانپزشکی دکتر رفیع نژاد

تمامی خدمات دندانپزشکی در یک مکان با استفاده از جدیترین تجهیزات

ارتودنسی - دندان پزشکی در باقرشهر

ارتودنسی ثابت

ترمیم دندان- دندان پزشکی در باقرشهر

عصب کشی

دندان مصنوعی - دندان پزشک خوب در باقرشهر

پروتز متحرک

ایمپلنت - دندان پزشکی در محدوده باقرشهر

ایمپلنت

عصب کشی - دندان پزشکی باقر شهر

ترمیم

ایرپالیش- دندانپزشکی در باقرشهر

ایر پالیش

کامپوزیت - لمینت سرامیکی - دندان پزشک در باقرشهر

طراحی لبخند

روکش دندان - باقرشهر

روکش

جراحی دندان - دندانپزشکی در باقرشهر

جراحی پیشرفته

برای دریافت نزدیک ترین نوبت تماس بگیرید:

09126139701